Integritetspolicy

När behandlas dina personuppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats och köpa våra varor eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp, bokning och bevakning av varor krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

Varför behandlar vi din dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund, med detta avses till exempel

 • Genomförande av köp
 • Leverans av beställningar
 • Fakturering och betalning
 • Support

Vi behandlar även uppgifter för att följa gällande lagstiftning så som bokföringslagen, distanshandelslagar och konsumentköplagen samt för att kunna förbättra vårt kunderbjudande

Vilka uppgifter behandlar vi

De uppgifter som vi lagrar är

 • Namn
 • Personnummer, organisationsnummer
 • Adressuppgifter
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köpta varor
 • IP adress och information om din användning av vår webbplats

Rättslig grund till behandling är bokföringslagen, konsumentköplagen, distanshandelslagen samt försäljningsvillkor

Lagringstid: Så länge som vi enligt enligt gällande lag är skyldig att spara uppgifterna dock minst 2 år

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut din uppgifter till tredje part men enbart för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund. De som uppgifterna då kan lämnas ut till är exempelvis leverantörer av betaltjänster och fraktbolag

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Hur rättar jag eller begär jag ut mina uppgifter

Kontakta oss via epost.